Nr. 1 av 1 
Havørn >>
Håøya, 22. juli 2008 >>
Bildets snittstemme ved avstemning:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10